CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA : tel. 71 88 08 777

Czysta energia dla rolnictwa

Slider

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA

Ulga inwestycyjna, w ramach której rolnicy mogą odliczyć od podatku rolnego 25% poniesionych kosztów inwestycji przysługuje podatnikom, którzy zainwestowali środki w modernizację gospodarstwa poprzez instalację urządzeń korzystających z naturalnych, odnawialnych źródeł energii. Prawo do skorzystania z ulgi wynika z art. 13 Ustawy o podatku rolnym.

Komu przysługuje ulga?

Na ulgę inwestycyjną mogą liczyć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, o ile spełnią następujące warunki:

  • Są właścicielami gruntów
  • Posiadają samoistne grunty
  • Posiadają grunty stanowiące własność Skarbu Państwa

Ulga nie przysługuje

Ulga inwestycyjna nie dotyczy osób, które:

  • Uzyskały finansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej z kredytów preferencyjnych, pożyczek lub dotacji ze środków publicznych
  • Zrealizowały inwestycję poza terenem gminy, w której są położone grunty rolne
  • Odpowiednie organy (wójt, burmistrz, prezydent) odrzuciły wniosek o przyznaniu ulgi inwestycyjnej

Odnawialne źródła energii

Żyj w zgodzie z naturą i zacznij oszczędzać pieniądze

Slider

OSZCZĘDZAJ DZIĘKI DARMOWEJ ENERGII ZE SŁOŃCA

vesti-piggy-bank

Odlicz koszty instalacji od
podatku rolnego

vesti-solar-panel

PROFESJONALNA I SPRAWNA
INSTALACJA SYSTEMÓW

vesti-warranty

GWARANCJA SPRAWNOŚCI
NA OKRES 25 LAT

TWOJA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA OD LIDERA BRANŻY W POLSCE

Slider