Kontrola dostępu

Bezpieczeństwo

Większość budynków zawiera aktywa, które należy chronić i zabezpieczyć przed kradzieżą.

Autoryzowany dostęp może być kontrolowany za pomocą; drzwi, bram, bramek obrotowych, bezpiecznych instalacji jak sejfy, szlabany, słupki itd.

Instalacja kontroli dostępu może być też wymogiem polis ubezpieczeniowych.

Elastyczność

Systemy kontroli dostępu mogą być monitorowane lub kontrolowane przez personel lub mogą działać autonomicznie, na przykład za pomocą zamków. Zamki i klucze są jedną z najczęstszych metod kontrolowania dostępu, ale są stosunkowo mało elastyczne. Większą elastyczność i redukcję kosztów związanych z wymianą zamków i ponownym wydawaniem kluczy dają elektroniczne systemy kontroli dostępu.

Personel

Elektroniczne kontrole dostępu mogą być wydajnym i elastycznym sposobem zabezpieczania budynków. Po zainstalowaniu elektronicznego systemu kontroli dostępu punkty dostępu mogą być monitorowane i kontrolowane zdalnie. Zaprogramowane w taki sposób, aby działały automatycznie, zapewniając upoważnionemu personelowi dostęp do określonych obiektów w określonych godzinach.
Vesti Instalacje © 2024
VESTI INSTALACJE phone-handsetmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram